Mụn Trứng Cá

Hiện tượng những nốt đen ở dưới cằm của mèo – mụn trứng cá trên mèo

Mụn trứng cá ở mèo được tìm thấy hầu như chỉ ở cằm và môi dưới của...