Bệnh parvo ở chó vẫn không có thuốc đặc trị

Tính đến thời điểm hiện tại bệnh parvo ở chó vẫn chưa có thuốc đặc...