Triệt Sản Chó Mèo

Lợi ích của việc triệt sản chó mèo đực???

Chó và mèo đực có đặc điểm của loài là đánh dấu lãnh thổ bằng cách phun...