Tại sao chó bị rụng lông?

Cún của bạn hay bị rụng lông? Đó có thể là quá trình rụng lông sinh lý bình...