Ký Sinh Trùng Máu Babesia

Điều trị và chăm sóc chó bị kí sinh trùng máu do Babesia ( Lê dạng trùng) hiệu quả

Việc điều trị chó bị nhiễm kí sinh trùng máu khá khó khăn, do cần loại bỏ...

Chó bị kí sinh trùng máu Babesia (Lê dạng trùng) – nguyên nhân và triệu chứng

Babesiosis là bệnh trạng gây ra bởi ký sinh trùng đơn bào thuộc chi Babesia. Nhiễm...