Nguyên nhân chó bị nhiễm giun tròn và cách điều trị hiệu quả

Giun tròn là một loài kí sinh trùng truyền thống trên vật nuôi. Chó là loài...

Giun móc – ký sinh trùng nguy hiểm trên chó mèo

Chó bị nhiễm giun móc có thể tử vong do tác động của kí sinh trùng này. Tỷ...